Aktualności

Nowa epoka warszawskich bibliotek

Jednym z najważniejszych problemów współczesnego rynku książki jest przestarzała i nienadążająca za zmieniającą się rzeczywistością działalność bibliotek. Na Kanapie Literackiej Warszawskich Targów Książki, z inicjatywy władz m.st. Warszawa, odbyła się debata dotycząca bibliotek przyszłości. Zgromadzeni na kanapie dyrektorzy stołecznych bibliotek opowiedzieli o możliwościach, jakie dają multimedia, a także różnych zagrożeniach dla książki związanych z dominacją nowych mediów.

Rozmowę zdominował wątek skuteczności akcji promującej czytelnictwo: „Nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie wychodzi wprost do czytelnika i nie organizowali akcji promujących czytelnictwo. W bibliotece dzielnicy Wawer zrobiliśmy akcję Odlotowy bibliotekarz. W naszej placówce istnieje też chyba jedyny w Polsce bibliobus, którym dowozimy książki do zainteresowanych czytelników” – powiedział dyrektor jednej z warszawskich bibliotek.

Przedstawicielka fundacji Zaczytani.org zaznaczyła, jak ważny jest pierwszy kontakt z książką. Różnorodność akcji promujących czytelnictwo pozwala jej zdaniem trafiać do różnorodnego czytelnika:  „Misją fundacji jest promowanie czytelnictwa. Gdy pomagaliśmy remontować szpital we Wrześni, zobaczyliśmy, że chorzy nie mają co robić ze swoim czasem. Zorganizowaliśmy akcję zbierania książek, a potem rozkręciliśmy ją w całej Polsce. Do tej pory rozdaliśmy ponad 660 tys. książek. Włączają się w to również placówki oświaty i instytucje kultury. Stawiamy również zaczytane ławki w różnych miejscach Warszawy."

Wszyscy członkowie debaty podkreślali konieczność wychodzenia z ofertą do czytelnika. Wskazali na łączenie różnych funkcji kulturotwórczych przez placówki biblioteczne. Nowoczesne biblioteki w oczach bibliotekarzy mają możliwości promowania twórców, budowania aktywności kulturowej oraz zapewniania rozrywki dla czytelników w każdym wieku i reprezentantów wszystkich kultur. Na podstawie debaty wypada podsumować, że w działalności bibliotek przyszłości nowe media będą jedynie dodatkowym narzędziem promowania książek. (tg)

 

 

 

Godziny otwarcia

23 maja 2019 (czwartek) 10.00-18.00
24 maja 2019 (piątek) 10.00-19.00
25 maja 2019 (sobota)  10.00-19.00
26 maja 2019 (niedziela) 10.00-17.00

 

 

 

 

 

Polecamy